CHÍNH SÁCH HOÀN LẠI TIỀN

Chính sách đổi trả này áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bán tại ANGEL GROUP

BÀI TOÁN VẬT LÝ

TẤT CẢ DOANH SỐ LÀ CUỐI CÙNG.

ĐƠN HÀNG CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN TRẢ LẠI HOẶC TRAO ĐỔI CHUYỂN NHƯỢNG LẠI CHO NGƯỜI KHÁC DƯỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO.

Việc hủy hoặc sửa đổi Đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện  trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn mua hàng.

Bạn phải gửi yêu cầu hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của mình  trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn mua hàng qua email tới   angelgroupvn8@gmail.com .

Để tránh chậm trễ trong việc xử lý việc hủy đơn đặt hàng của bạn, vui lòng cung cấp số đơn đặt hàng của bạn và tất cả các chi tiết liên quan đến các mặt hàng bạn muốn hủy trong email của bạn.

Để sửa đổi đơn đặt hàng, vui lòng cung cấp số đơn đặt hàng, kiểu dáng, kích thước và màu sắc của mặt hàng đã đặt hàng mà bạn muốn sửa đổi. Trong khi số lượng còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý yêu cầu sửa đổi của bạn.

Sau 24 giờ kể từ khi bạn mua hàng, đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và đã quá muộn để hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng.

 

SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ & CÓ THỂ TẢI XUỐNG

TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ & CÓ THỂ TẢI XUỐNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN.

TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ & TẢI XUỐNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRẢ LẠI HOẶC TRAO ĐỔI.

Việc hủy hoặc sửa đổi Đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện  trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn mua hàng.

Bạn phải gửi yêu cầu hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của mình  trong vòng 24 giờ kể từ khi mua hàng qua email tới  angelgroupvn8@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *